Úlohou Tlačiarne zboru, ako účelového zariadenia je predovšetkým zabezpečovanie komplexných polygrafických služieb vrátane tlače tlačovín, knihárske a dokončovacie spracovanie a distribúcia polygrafických výrobkov, najmä pre všetky organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) a organizačné zložky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) a v prípade voľnej kapacity aj pre ostatné ministerstvá a iné orgány štátnej správy. Tlačiareň zboru zabezpečuje výrobu rôznych druhov tlačovín vyrobených z bezdrevného ofsetového papiera, natieraného papiera, recyklovaného papiera, kartónu alebo priamo z prepisovacieho papiera. Vyrába široký sortiment tlačovín, hospodárskych kníh a zošitov, viazaných šitou, lepenou, resp. tvrdou väzbou   a zabezpečuje aj výrobu 12 typov doručenkových obálok formátu C5 a B6, spisových obalov, archívnych dosiek, venovacích dosiek a darčekových tašiek. Tlačiareň zboru zabezpečuje aj edičnú činnosť zboru, a to v oblasti tlače odborných publikácií, metodických materiálov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti tlače všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.