Do práce na bicykli 2019

V priebehu mesiaca máj 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo Národnú kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách s názvom Do práce na bicykli 2019. Do tejto súťaže sa iniciatívne zapojili aj príslušníci Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok.

Počas trvania kampane sa naši súťažiaci snažili na svojej ceste do zamestnania čo najčastejšie nahrádzať automobily ekologickejším spôsobom dopravy, a to najmä bicyklom. Svojou účasťou na tejto súťaži nielen urobili niečo pre svoje zdravie, ale aj pre životné prostredie. Cyklotím s názvom 2.SZ OO v zložení: npor. PhDr. Tomáš Cebecauer, ppráp. Matej Forgáč, nstržm. Ing. Martin Forgáč a stržm. Tomáš Vons, najazdil za jediný mesiac do zamestnania 913,21 km a tým sa im podarilo ušetriť 229,07 kg CO2. Ich kolektívne nasadenie im vynieslo úctyhodný výsledok aj v rámci okresu Ružomberok, kde sa z celkového počtu prihlásených konkurenčných cyklotímov umiestnili na peknom druhom mieste. O individuálny úspech sa postaral ppráp. Matej Forgáč, ktorý v rámci samosprávy obsadil tretie miesto.

Pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok je zodpovednosť voči životnému prostrediu dôležitou prioritou pri všetkých jej činnostiach. Sme radi, že našim príslušníkom záleží na rovnakých hodnotách a zapájajú sa do zmysluplných projektov, akým je nepochybne i súťaž Do práce na bicykli. Všetkým súťažiacim za ich účasť ďakujeme.