Prezentácia služobných činností príslušníkov

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí sa vo štvrtok 13. júna 2019 v Základnej škole v Hrnčiarovciach nad Parnou uskutočnila prezentácia služobných činností príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže z poriadkovej jednotky spoločne s príslušníkmi z úseku služobnej kynológie oddelenia ochrany Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou.
V rámci dynamickej ukážky sa prezentovala činnosť prieniku mobilného krídla cez štítovú hradbu a zadržanie páchateľa, výcvik poslušnosti služobného psa, prevoz odsúdených, ako aj simulované prepadnutie eskorty.
Školáci prvého stupňa základnej školy si mali možnosť vyskúšať pevnosť a nepreniknuteľnosť štítovej hradby, a to hádzaním nebezpečných predmetov – detských plastových lôpt. Samotní členovia poriadkovej jednotky museli vynaložiť všetky sily, aby ustáli nápor útočiacich detí.
V rámci statickej ukážky bola prezentovaná výzbroj, výstroj a technika využívaná v Zbore väzenskej a justičnej stráže pri vykonávaní svojich služobných činností.
Po ukončení prezentácie bolo možné podľa potlesku, úsmevov na tvárach najmenších a do diaľky sa nesúcich pokrikov detí „vykonaj“ konštatovať, že bola zaujímavým spestrením ich školského života.