Prehľad účinných interných predpisov k 02. 05. 2019.

 

 

 

Rozkazy ministra spravodlivosti Slovenskej republiky

 RMS

  6

 2017

 o kúpeľnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 

 

 

Rozkazy generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 21

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia Sabová

 RGR

 22

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Kováčovej

 RGR

 23

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Omšení

 RGR

 24

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Opatovciach

 RGR

 25

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Prešove

 RGR

 28

 2007

 o zdravotnej starostlivosti o príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže

 RGR

  6

 2008

 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti obvineným a odsúdeným 

Príloha 1

 RGR

 36

 2008

 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 50

 2008

 ,ktorým sa mení RGR č. 36/2008 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 4

 2009

 o postavení a činnosti knižníc v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Príloha 1

 RGR

 7

 2009

 o vzdelávaní a organizovaní záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase obvinených a odsúdených

Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5,

 RGR

 28

 2015 

 o zamestnávaní obvinených a odsúdených

Príloha 1Príloha 2

 RGR

 50

 2015

 o psychologickej činnosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Príloha 1

 RGR

 66

 2015

 o sociálnej práci vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody

 Príloha 1

 

 

 

Inštrukcie, pokyny a smernice Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže

 ZIPS GR

 20

 2009

 Vzorové organizačné usporiadanie oddelenia výkonu väzby, výkonu väzby a výkonu trestu, výkonu trestu a otvoreného oddelenia – pokyn

Príloha 1