Šagátova 1
821 08 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk

Korešpondenčná adresa: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
GPS: N 48° 08' 51,41"     E 17° 07' 43,66"

 

Ubytovacie zariadenie Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže

Mlynská dolina 51

81112 Bratislava
GPS: N 48° 08' 55,51"     E 17° 04' 36,54"

 
 

Nadriadení Generálneho riaditeľstva zboru:

Generálny riaditeľ ZVJS
 gen. Ing. Milan IVAN
Námestník GR pre služobné veci
 plk. Mgr. Michal SEDLIAK
Námestník GR pre ekonomické veci
 plk. Ing. Jozef LANČARIČ
Odbor podpory centrálneho riadenia a komunikácie riaditeľka kpt. Ing. Katarína NOVÁKOVÁ
Odbor personálnych a sociálnych činností
riaditeľ pplk. JUDr. Jozef VALUCH, PhD.
Odbor kontroly a právnych činností
riaditeľ plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír KLIŠTINEC
Odbor ochrany
riaditeľ plk. Mgr. Milan KOTEK
Odbor výkonu väzby a výkonu trestu
riaditeľ plk. PhDr. Adrián BALÁŽ, MBA
Odbor zdravotnej starostlivosti
riaditeľ plk. MUDr. Radoslav LIŠČÁK, MPH
Odbor logistiky
riaditeľ plk. Ing. Martin KRIŽAN
Odbor ekonomiky
riaditeľka pplk. Ing. Zuzana BLAHOVÁ
Odbor informačno-komunikačných technológií riaditeľ pplk. Ing. Peter JEDLIČKA
Odbor preventívno-bezpečnostnej služby a skráteného vyšetrovania
riaditeľ plk. Mgr. Jozef MÁTÉ
Odbor zamestnávania, výroby a odbytu riaditeľ plk. Ing. Michal ČÁPKA
Odbor verejného obstarávania a riadenia projektov riaditeľ plk. Ing. Zsolt SZABÓ
Úrad ekumenickej pastoračnej služby
starší duchovný pplk. Mgr. Ján ŠEFČÍK
Vikariát ZVJS
biskupský vikár pplk. Mons. Bartolomej JUHÁS